Test Event for Payment System 1

Test Event for Payment System 1

Thời gian 11:44 AM - 11:44 AM 01/05/2020
Địa điểm Vahalla Palace - 92-94-96-98 Nguyen Cong Tru, District 1
This event has ended.

Thông tin sự kiện

This is a test event for payment purpose

Chia sẻ sự kiện

Cộng đồng Digital Marketing năng động và bổ ích nhất tại Việt Nam. Tham gia để nhận các thông tin hữu ích và sự kiện chất lượng hàng tháng.

  Facebook

Contact UAN - Cộng Đồng Marketing & Truyền Thông