Intergrated Marketing Communications

Intergrated Marketing Communications

Thời gian 1:30 PM - 6:40 PM 15/12/2018
Địa điểm Dreamplex 2 - 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
This event has ended.

Thông tin sự kiện

GIỚI THIỆU

Integrated Marketing Communications – Tạm dịch là tiếp thị và truyền thông tích hợp, là thuật ngữ dùng để chỉ những hoạt động truyền thông cho một chiến dịch (campaign) nhằm truyền tải thông điệp đồng nhất (hoặc có liên kết nhau) đến nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau thông qua nhiều kênh khác nhau.

IMC không đơn thuần chỉ là về truyền thông mà nó nhấn mạnh nhiều về việc phối hợp nhịp nhàng giữa các công cụ truyền thông, giữa các phòng ban khác nhau trong công ty, đối nội cũng như đối ngoại để đảm bảo truyền tải một thông điệp đồng nhất đến khách hàng.

Cộng đồng UAN mong muốn mang đến cho người tham dự những kiến thức đúng và tương đối đầy đủ về chủ đề IMC này nhằm qua đó giúp cải thiện hơn những hoạt động marketing và truyền thông của các doanh nghiệp


Diễn giả

Bui Quang Tinh Tu – CEO @Marry Network

Kien Doan – CEO @Reputable Asia

Nguyễn Quỳnh Trang – Social & Content Manager @Digipencil MVV

Nguyễn Bá Ngọc – Chairman @NBN Media


Đối tượng tham dự

Cho những ai muốn hiểu:

  • IMC – tiếp thị truyền thông tích hợp là gì?
  • Làm sao để có thể xây dựng một chiến lược IMC đúng đắn?
  • Tích hợp theo chiều dọc, chiều ngang, đối nội, đối ngoại
  • Những thách thức của việc thực thi
  • Vai trò của công nghệ trong truyền thông tích hợp sắp tới

Hoạt động sự kiện

13:30 – 14:00: Đón khách

14:00 – 14:30: Giới thiệu về sự kiện và cộng đồng

14:30 – 15:00: Integrated Marketing Communications Overview

15:00 – 15:45: Strategic Planning for IMC Campaign

15:45 – 16:15: Giải lao & Networking

16:15 – 17:00: Integrated Technology for Marketing Campaigns

17:00 – 17:45: Consistent Brand Communication in IMC

17:50 – 18:30: Trao đổi bàn tròn & QA

18:30 – 18:40: Kết thúc chương trình

Chia sẻ sự kiện

Cộng đồng Marketing năng động nhất tại Việt Nam. Tham gia để nhận các thông tin hữu ích và sự kiện chất lượng hàng tháng.

  Facebook

Contact UAN - Cộng Đồng Marketing & Truyền Thông